Als directie hebben we gewerkt aan een gezamenlijke visie op onze organisatie en het worden van één team

‘Nico heeft het traject van ons nieuwe management en directie begeleid. Een organisatieontwikkeltraject om onze organisatievisie in de praktijk te brengen, hierbij gaat het om rollen, verantwoordelijkheden en leiderschapskwaliteiten. Als directie hebben we gewerkt aan een gezamenlijke visie op onze organisatie en het worden van één team. We zitten als directie meer op één lijn voor wat betreft rollen en taken, onderlinge verbondenheid en inzicht in elkaars talenten en drijfveren. Nico heeft oprechte interesse in mensen en organisaties. Op een prettige manier voelt hij precies aan wat er nodig is en is hij stimulerend aanwezig. Nico weet door zijn betrokken en open houding anderen uit te nodigen je open stellen.’

Jurian Hennip – Gemeentesecretaris