Een betere dienstverlening van de organisatie

Samen werken aan een ‘wij-gevoel’ en intrinsieke verbondenheid aan de opgave Met een nieuw samengesteld, multidisciplinair team stonden we voor de uitdaging om een organisatiebrede aanpak te ontwerpen en uit te rollen. Een aanpak die moet leiden tot betere dienstverlening van de organisatie. Wij vroegen Nico om ons teamtraject te begeleiden waar wij spijkers met koppen wilden slaan ten aanzien van de inhoudelijke organisatiestructuur, onderlinge verdeling van rollen en taken, samenwerkingsafspraken en intern stakeholdermanagement. Nico heeft het team uitstekend begeleid. Vooraf bespraken wij het programma dat hij na een goede intake voorstelde. Zijn grondige voorbereiding bleek uit de goede mix van inhoud en inzet van werkvormen. Hij leidde ons professioneel -maar niet zakelijk-, door de dag, steeds oog hebbend voor de groepsdynamiek en het einddoel. Als de situatie daar om vroeg, week hij af van het programma, zonder de rode lijn uit het oog te verliezen. Onder andere toen bleek dat er geen eenduidig beeld van de gezamenlijke opgave bestond. Na afloop waren wij een team met ‘wij-gevoel’ dat zich intrinsiek verbonden heeft aan de opgave en enthousiast aan de slag is met concrete stappen die leiden tot het geformuleerde einddoel. Ook achteraf hielp hij ons als team en mij als projectleider met nuttige en praktische tips. Ik beveel Nico van harte aan.

Natasha Koning
Lieven de Key