Leiderschap
en Organisatie
ontwikkeling

Leiderschap voor nu en de toekomst

Wil jij met jouw organisatie klaar staan voor de uitdagingen van nu en de toekomst?

Organisatieontwikkeling is complexer en gaat sneller dan ooit. Steeds meer diversiteit in klanten en collega’s, sterke roep om innovatieve en duurzame oplossingen en flexibele manieren van organiseren. Best ingewikkeld, want hoe pak je dat dan aan?

  • Waar staan wij voor als organisatie? Wat is onze missie, visie en strategie?
  • Hoe werken we samen binnen de wensen en mogelijkheden van de nieuwe generatie werknemers en klanten?
  • Hoe innoveren we richting de toekomst maar maken we ook onze huidige beloftes waar aan de klant?
  • Hoe zorgen we dat vrijheid & verantwoordelijkheid voor collega’s in balans is met het geven van voldoende houvast en structuur?

Lees hieronder wat je houvast geeft als leidinggevende in deze uitdagende tijd.

Speerpunten voor modern leiderschap

Hoe ontwikkel je nu een zienswijze die past bij de organisatie van morgen? Dat vraagt om modern leiderschap. Aandacht voor vraagstukken vanuit verschillende perspectieven, andersoortige interventies en ontwikkeling op meerdere niveaus binnen je organisatie. Deze 4 speerpunten helpen je daarbij:

Meer weten?
Lees hier wat de toekomst van jou en je organisatie vraagt.

Visie op de organisatie van morgen: 4 speerpunten voor jou. Download de whitepaper →

Bekijk hieronder een aantal praktijkcases. Welke situatie herken jij? 

Flexibel en daadkrachtig sturen op resultaat

Na eindeloos vergaderen nog geen besluit, dit duurt te lang en levert geen resultaat op. Of je staat voor een nieuwe opgave, en je bent op zoek naar een goede manier om te implementeren, sturen en je stakeholders te betrekken.

Lees meer
Duidelijke koers en daarbij passende besluitvorming bespaart tijd, geld en veel negatieve energie. Ik nam een stuurgroep mee in verschillende manieren van besluiten (Consent, Integratief, Inclusief) om te ervaren welke binnen hun bedrijfsvoering het beste werkt. Daarna ontwerpen we samen een passende manier van sturen, bijvoorbeeld met gebruik van Scrum, Projecten en Programma’s. Of juist een 24-uurs sessie om tot de kern te komen.
Lees klantervaring →

Zelfsturing en cultuurverandering

Hoe werken we toe naar onze gewenste cultuur? Hoe zorgen we voor een vlotte aansturing, zodat effectiviteit op peil blijft en medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen in hun nieuwe rol?

Lees meer
De nieuwe organisatiecultuur en structuur gaat alleen werken als er expliciet aandacht is voor de gedragskant van de transformatie. Met een mix van verschillende veranderkundige interventies gaan jullie aan de slag met je eigen team, maar ook jullie collega’s op de werkvloer. We zorgen ervoor dat iedereen weet wat hem/haar te doen staat en zich snel vertrouwd voelt in de nieuwe situatie. Ook nadat de verandering heeft plaatsgevonden help ik jullie als sparringpartner om bij te sturen waar nodig.
Lees klantervaring →

Leiderschap in verandering

Jullie staan voor een grote veranderopgave. In 'the eye of the storm' willen elkaar als MT goed vasthouden. Leiderschap waarin je jullie collega's inspireren tot persoonlijk leiderschap en stap voor stap de verandering vormgeven.

Lees meer
Leer met jezelf te verbinden en vanuit daar authentiek met jouw teams te verbinden. Leer hoe jullie samen slim besluiten met polariteiten: beide kanten zijn belangrijk, wat moet ik kiezen? Gebruik de wijsheid van de groep, ook als het lastig wordt. In een geïntegreerd programma heb je impact als MT, en als manager, met direct voelbare resultaten. Laat jouw mensen hun talenten ontdekken en daag ze uit tot persoonlijke groeidoelstellingen. Ik sta naast je en geef je praktische ondersteuning die leiden tot rendabele overleggen, innovatief gedrag en meer feedback in de samenwerking.
Lees klantervaring →

Hardnekkige en on(be)grijpbare problemen aanpakken.

Dat ene organisatie-onderdeel waar het maar niet loopt, ondanks goede mensen. Er is weerstand tegen een solide plan, functies met een hoog verloop, fusie- of cultuurtrajecten die na talloze sessies niet slagen, reorganisaties die nog jaren schuren, eindeloze wij-zij conflicten…

Lees meer
Allemaal vraagstukken waar systemische interventies voor nieuwe inzichten en opluchting kunnen zorgen. Hier draait het om een dieper niveau van groepsdynamiek. Zoals brandnetels een disbalans in een bos aantonen, laat weerstand binnen een team of organisatie voelen dat iets niet klopt. Met korte maar hele impactvolle sessies ontdekken we waar ruimte voor verbetering ligt. Dat kan met je team, maar je kunt ook een teamvraag inbrengen zonder je team.
Lees klantervaring →

Bewezen effectieve aanpak

Door uit te zoomen bekijken we samen de systemische oorzaak, en doen we korte interventies met diep en duurzaam effect. Daarna zoomen we in en bekijken we samen stap voor stap wat er nodig is om jullie groeipotentieel ruimte te geven. We leren omgaan met polariteiten in jullie team: wat is de juiste balans tussen vertrouwen en controleren? Of tussen groepsbelang en eigen belang? Met een mix van interventies uit het changemanagement help ik jullie om een lerende organisatie te worden, die steeds beter wordt. Met rake diepgaande interventies en hele praktische direct toepasbare interventies leggen we zo samen het fundament voor nieuwe groei.