Intrinsiek verbonden en continu maatwerk

Nico heeft volgens een agile werkwijze het proces van het overgaan van College Contract van mboRijnland naar Team LLokaal begeleid. Hij wisselde hierbij functioneel van rollen als sparringpartner, ontwerper en procesbegeleider. Het kleine College van ca 10 personen ging over naar een multidisciplinaire groep van 50 personen die formeel niet vallen onder dit team, onder mij als een soort traditioneel leidinggevende. Nee! Het is een resultaat verantwoordelijk team. Een team die samen op missie is, namelijk Leven lang ontwikkelen een integraal onderdeel maken van de onderwijsorganisatie. Daarmee de klant, de student centraal zetten in een uiteindelijk nieuwe MBO organisatie waar je leven lang aan kan verbinden voor ontwikkeling, netwerk en werk.

Kortom, we zijn op missie en Nico verbond zich professioneel en persoonlijk direct hieraan. Hij werd een volwaardig teamlid die zijn expertise in bracht en daarbij alles uit de kast trok. Ook nieuwe dingen voor hem werden niet geschuwd, Covid en dit unieke proces vroeg ook om continu maatwerk en een vernieuwende aanpak. Hierdoor werd pragmatisch allerlei werkwijzen gemixt, van customer journeys, agile, lean, ecosystemen, OKR… Vooraf hadden we afgesproken, dat als het nieuwe team staat, we werken volgens één agile systeem, de nieuwe OKR voor het jaarplan is rond, zijn vervanging is intern door hem geregeld (getraind), dan gaan we op eigen kracht verder.

Nico zit bij het hele team in hart, zoals wij Leven Lang ontwikkelen in het hart van ons onderwijs willen. Nico stopt nu dan wel bij ons team, maar wat we hoopten, is gebeurd. Onze teamleden zijn geïnspireerd geraakt door het proces en de werkwijze en willen dat in hun eigen teams toepassen. Nico helpt daar al weer hun teams bij. Zo blijft Nico mee op missie en naar mooi onderwijs en een slagvaardige organisatie van NU die nog lang mee kan.

Sander van Ipenburg Grijpma